csemegekukorica, desszertkukorica vetőmag
csik
csemegekukorica

Dessert 70

Legkoraibb érésű, jól elviseli a korai vetést. Hűvös időben is jól fejlődik.

Bővebben...

Vetéstervezés

A szakaszolt vetés során a vetésidőpontok helyes meghatározása a legnehezebb feladat.

Bővebben...

Termésbiztonság

A kettős vetés lényege, hogy a kívánt tőszámnál kétszer több magot vetünk el, majd a kelés után az optimális sűrűségűre egyeljük a növényeket.

Bővebben...

Gyöngyhajnal (új)

Rendkívüli koraisága ellenére nagy csőméretű. Akár már április elejétől is vethető.

Bővebben...

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

A szolgáltató adatai

Neve: Nigicser Győző E.V.
Székhelye: 8598 Pápa, Park u. 20.
E-mail: desszertkukorica.hu
Telefonszám: 06-89-318 463, 06-30-927 3477
Adószám: 61123911-2-39
Nyilvántartási szám: 3277350
Felír azonosító: AA0097310

Általános Szerződési Feltételek célja

Az ÁSZF a Szolgáltató és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Vásárló között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az az információs önrendelkezési jogról és az információszabadság kérdéseiről szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadók.

Vásárló – Szolgáltató – Szolgáltatás

Szolgáltató: Nigicser Győző E.V. Csomagküldő kiskereskedelem
Vásárló: Telefonon, levélben, e-mailben, vagy a Szolgáltató hivatalos honlapján ( www.desszertkukorica.hu) keresztül valamilyen terméket vásárol, és az Általános Szerződési Feltételeket (továbbiakban: ÁSZF) tudomásul veszi, és magára nézve is kötelezőnek fogadja el.
Szolgáltatás: A Nigicser Győző E.V. Csomagküldő kiskereskedés termékkínálata,  csemegekukorica vetőmagok.

Szerződési Feltételek elfogadása

A Szerződési Feltételek Vásárló által történő elfogadása a vásárlás. A szerződés nem minősül írásban foglalt szerződésnek, a Szolgáltató azt nem iktatja és utólag nem hozzáférhető.
A szerződés ráutaló magatartással jön létre, ha Vásárló a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatást igénybe veszi.
A Vásárló részéről leadott megrendelés fizetési kötelezettséggel jár.

Szerződési Feltételek hatálya

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az ÁSZF-et részben vagy egészben bármikor módosíthatja. Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba. Az ÁSZF mindaddig hatályban marad, amíg Szolgáltató szolgáltatást biztosítja.
Jelen ÁSZF 2019.01.01 napjától határozatlan ideig hatályos. Szerződés nyelve: magyar

Rendelési információk

A vásárlásnak három módja van, telefonon, levélben, e-mailben . A megrendelésről a szolgáltató 48 órán belül visszajelzést küld a vásárlónak. A termékek csak házhozszállítással rendelhetők meg.

Fizetési feltételek és díjak

A fizetés történhet, előreutalással és a házhozszállítás alkalmával (utánvéttel). Előre utalás esetén telefonos vagy írásos egyeztetés szükséges. Csak abban az esetben fogadunk el előreutalást, ha a szolgáltató visszaigazolta, hogy a megrendelni kívánt termék rendelhető és a szállítási költség díját az alábbi táblázat alapján hozzáadtuk a megrendeléshez. A fizetendő végösszeg a díjbekérő levél alapján a termék árát és a szállítási költséget tartalmazza.(lásd: szállítási költségek menüpont, lejjebb!)
A megrendelést a Magyar Posta szállítja ki.  A csomagok kézbesítése munkanapokon 8 és 17 óra között történik.
Az egyszerűbb, problémamentes szállítás érdekében a Vásárlónak ajánlott a telefonszámát megadni a rendelés során.

Szállítási költségek

A vetőmagok súlya és értéke nagyon eltérő, ezért megrendeléskor a mindenkori postai csomagdíjakat számítjuk fel.
A szállítási költségeket, amely a feladástól számított egy napos kiszállítást garantál, az alábbi táblázat foglalja össze.

TÖMEG (kg) Postai díj áfával, súly szerint
1 kg-ig 1 148,00 Ft
2 kg-ig 1 234,00 Ft
3 kg-ig 1 320,00 Ft
4 kg-ig 1 421,00 Ft
5 kg-ig 1 492,00 Ft
10 kg-ig 1 765,00 Ft
15 kg-ig 2 023,00 Ft
20 kg-ig 2 296,00 Ft
25 kg-ig 2 569,00 Ft
30 kg-ig 2 783,00 Ft
35 kg-ig 4 047,00 Ft
40 kg-ig 4 563,00 Ft


Értékhatár Postai utánvétdíj áfával
5 - 20.000 Ft 218,00 Ft
20.005 - 50.000 Ft 262,00 Ft
50.005 - 100.000 Ft 382,00 Ft
100.005 - 200.000 Ft 426,00 Ft
200.005 - 500.000 Ft 1 092,00 Ft
500.005 - 1.000.000 Ft 1 092,00 Ft

A súly szerinti díj és az utánvétdíj összeadandó. Átutalás esetén az utánvétdíj nem kerül felszámításra.

Amennyiben kérdése van a szállítási díjjal kapcsolatban, készséggel állunk rendelkezésére a +36-30/906-05-23-as telefonszámon.

A szállítási költség a Vásárlót terheli.

Jogok és kötelezettségek

Ha a Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott áru nem áll rendelkezésére, illetve a megrendelt szolgáltatást nem áll módjában nyújtani, köteles erről a megrendelőt tájékoztatni. A Szolgáltató az árváltozás jogát fenntartja. Az oldalon lévő esetleges hibákért felelősséget nem vállal.
Az ellenérték tartalmazza az Áfát.
A honlapon a termékképek illusztrációk!

A megrendelés módosítása a vásárló által

A megrendelés utólagos módosítására csak írásos formában, e-mailben kerülhet sor.

A termék visszaküldése

A terméket csak eredeti állapotában és bontatlan csomagolásában, hiánytalan mennyiségi, minőségi állapotában vesszük vissza. Amennyiben a rendelés leadása után hibát vett észre (pl.: rossz mennyiséget vagy más terméket rendelt), esetleg mégsem szeretné megrendelni a termékeket, a rendelés teljesítésének megkezdéséig lehetősége van módosítani, illetve törölni a rendelését az ügyfélszolgálati elérhetőségeinken (elektronikus levélben, telefon vagy e-mailben).

A Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítésre kizárólag a megrendelővel történő egyeztetést követően kerülhet sor! Módosítás vagy törlés esetén a szolgáltatás vételárának különbözete (többlete) előre történő kiegyenlítés esetén visszautalásra kerül az összeg küldőjének részére.

A Vásárló jogai és kötelezettségei

A Vásárló kötelessége a rendeléshez szükséges adatok pontos megadása. A vásárlói adatok megadása során szolgáltatott téves adatokért, és az azokból adódó károkért a Szolgáltató semmilyen formában nem vállal felelősséget az ezen adatokból eredő esetleges téves teljesítés esetén.
A Vásárló kötelessége a szolgáltatás fizetési mód szerinti megfizetése. (banki előreutalás, utánvétel) A választott fizetési módtól a Vásárló csak a Szolgáltató előzetes hozzájárulásával térhet el. Amennyiben a megrendelt szolgáltatás vételárát a Vásárló nem tudja megfizetni, akkor a megrendelt szolgáltatás automatikusan törlődik a rendszerből.
A csomagot kézbesítő viszi a megadott címre. A számlát a csomag tartalmazza. Kérjük, a csomagot kézbesítéskor a futár előtt szíveskedjék megvizsgálni, és a csomagon észlelt sérülés esetén kérje jegyzőkönyv felvételét. Sérült csomag esetén utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni! Utólagos tartalomhiányért, esetleg sérülésért felelősséget vállalni nem tudunk! Amennyiben a csomagon külsérelmi nyom nem látható, de a termék a gondos csomagolás ellenére mégis sérült, ezt kérjük, jelezze ügyfélszolgálatunknak.
A Vásárló a szerződéstől 14 munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. A Vásárló az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette, amelyet köteles a Szolgáltató felé írásban, e-mailben közölni. A Szolgáltató köteles a megrendelő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni.
A Vásárló viseli az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket. A Vásárlót ezen felül egyéb költség nem terheli.
A terméket csak eredeti állapotában és csomagolásában, hiánytalan mennyiségi, minőségi állapotában vesszük vissza.  Ha az elállási jog alapján visszaszállított áru nincs kifogástalan, újra eladható állapotban, akkor azt a Szolgáltató nem köteles visszavenni és annak ellenértékét visszautalni.
Az elállási jog gyakorlására vonatkozó 17/1999. Kormányrendelet szövegét letöltheti a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapjáról.

Szavatosság, jótállás

Későbbi minőségi kifogás esetére a számlát és a vetőmag csomagolását, kérjük őrizze meg, mert a rajta lévő számok alapján a gyártó / importőr cégek be tudják azonosítani a vetőmag minőségét! Az esetleges minőségi reklamációkat haladéktalanul továbbítjuk a forgalmazó cégek szakemberei felé. A minőségi reklamáció jogosságának megítélése a gyártók / importőrök feladata, csak közvetítő szerepet tudunk vállalni az ilyen esetekben.

Adatkezelési információk

A vásárlás során a Vásárló által megadott nevet, e-mail címet, felhasználói nevet, szállítási címet a Szolgáltató harmadik félnek nem adja át és bizalmasan kezeli. Az adatok kezelése a Vásárló önkéntes hozzájárulásával történik.

Az AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE által előírt előzetes tájékoztatási kötelezettségünknek eleget téve frissítettük az adatkezelési tájékoztatónkat, amelyet a www.desszertkukorica.hu honlapunkon találhat.

Az alábbi elérhetőségeinken léphet velünk kapcsolatba, munkanapokon 8.00 és 16.00 között:

Telefon: 06-30-927-3477, 06-89-318-463
E-mail: desszertkukorica@gmail.com

Tárhelyszolgáltató adatai

Neve: Fiberhost-Plus Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Székhelye:4028 Debrecen, Zöldfa utca 26. 4.em. 19.
Levelezési címe:4225 Debrecen, Északi sor 126.
E-mail:  info@fiberhost.hu
Telefon: 06-20-530-5481, 06-52-477-144

Elérhetőségek:

Nigicser Győző

8598 Pápa-Tapolcafő, Park u. 20.

Tel.: (06) 89/318-463

Mobil: (06) 30/927-3477


NigicserÁron©1998-2020