csemegekukorica, desszertkukorica vetőmag
csik
csemegekukorica

Dessert R78

Növekvő népszerűségű sikerfajta. Középkorai érésű rendkívül ízletes vírusellenálló fajta.

Bővebben...

Izoláció

Alig ismert jelenség, a csemegekukorica más kukorica virágporától megtermékenyülhet és így, íztelenné, rágóssá válik.

Bővebben...

Vetéstervezés

Desszertkukorica vetésszakaszok vetési időpontjának meghatározása átlagosnál melegebb valamint hűvösebb időjárás esetén...

Bővebben...

Gyöngyhajnal (új)

Rendkívüli koraisága ellenére nagy csőméretű. Akár már április elejétől is vethető.

Bővebben...

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

A szolgáltató adatai

Neve: Nigicser Győző E.V.
Székhelye: 8598 Pápa, Park u. 20.
E-mail: desszertkukorica.hu
Telefonszám: 06-89-318 463, 06-30-927 3477
Adószám: 61123911-2-39
Nyilvántartási szám: 3277350
Felír azonosító: AA0097310

Általános Szerződési Feltételek célja

Az ÁSZF a Szolgáltató és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Vásárló között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az az információs önrendelkezési jogról és az információszabadság kérdéseiről szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadók.

Vásárló – Szolgáltató – Szolgáltatás

Szolgáltató: Nigicser Győző E.V. Csomagküldő kiskereskedelem
Vásárló: Telefonon, levélben, e-mailben, vagy a Szolgáltató hivatalos honlapján ( www.desszertkukorica.hu) keresztül valamilyen terméket vásárol, és az Általános Szerződési Feltételeket (továbbiakban: ÁSZF) tudomásul veszi, és magára nézve is kötelezőnek fogadja el.
Szolgáltatás: A Nigicser Győző E.V. Csomagküldő kiskereskedés termékkínálata,  csemegekukorica vetőmagok.

Szerződési Feltételek elfogadása

A Szerződési Feltételek Vásárló által történő elfogadása a vásárlás. A szerződés nem minősül írásban foglalt szerződésnek, a Szolgáltató azt nem iktatja és utólag nem hozzáférhető.
A szerződés ráutaló magatartással jön létre, ha Vásárló a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatást igénybe veszi.
A Vásárló részéről leadott megrendelés fizetési kötelezettséggel jár.

Szerződési Feltételek hatálya

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az ÁSZF-et részben vagy egészben bármikor módosíthatja. Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba. Az ÁSZF mindaddig hatályban marad, amíg Szolgáltató szolgáltatást biztosítja.
Jelen ÁSZF 2019.01.01 napjától határozatlan ideig hatályos. Szerződés nyelve: magyar

Rendelési információk

A vásárlásnak három módja van, telefonon, levélben, e-mailben . A megrendelésről a szolgáltató 48 órán belül visszajelzést küld a vásárlónak. A termékek csak házhozszállítással rendelhetők meg.

Fizetési feltételek és díjak

A fizetés történhet, előreutalással és a házhozszállítás alkalmával (utánvéttel). Előre utalás esetén telefonos vagy írásos egyeztetés szükséges. Csak abban az esetben fogadunk el előreutalást, ha a szolgáltató visszaigazolta, hogy a megrendelni kívánt termék rendelhető és a szállítási költség díját az alábbi táblázat alapján hozzáadtuk a megrendeléshez. A fizetendő végösszeg a díjbekérő levél alapján a termék árát és a szállítási költséget tartalmazza.(lásd: szállítási költségek menüpont, lejjebb!)
A megrendelést a Magyar Posta szállítja ki.  A csomagok kézbesítése munkanapokon 8 és 17 óra között történik.
Az egyszerűbb, problémamentes szállítás érdekében a Vásárlónak ajánlott a telefonszámát megadni a rendelés során.

Szállítási költségek

A vetőmagok súlya és értéke nagyon eltérő, ezért megrendeléskor a mindenkori postai csomagdíjakat számítjuk fel.
A szállítási költségeket, amely a feladástól számított egy napos kiszállítást garantál, az alábbi táblázat foglalja össze.

TÖMEG (kg) Postai díj áfával, súly szerint
1 kg-ig 1 148,00 Ft
2 kg-ig 1 234,00 Ft
3 kg-ig 1 320,00 Ft
4 kg-ig 1 421,00 Ft
5 kg-ig 1 492,00 Ft
10 kg-ig 1 765,00 Ft
15 kg-ig 2 023,00 Ft
20 kg-ig 2 296,00 Ft
25 kg-ig 2 569,00 Ft
30 kg-ig 2 783,00 Ft
35 kg-ig 4 047,00 Ft
40 kg-ig 4 563,00 Ft


Értékhatár Postai utánvétdíj áfával
5 - 20.000 Ft 218,00 Ft
20.005 - 50.000 Ft 262,00 Ft
50.005 - 100.000 Ft 382,00 Ft
100.005 - 200.000 Ft 426,00 Ft
200.005 - 500.000 Ft 1 092,00 Ft
500.005 - 1.000.000 Ft 1 092,00 Ft

A súly szerinti díj és az utánvétdíj összeadandó. Átutalás esetén az utánvétdíj nem kerül felszámításra.

Amennyiben kérdése van a szállítási díjjal kapcsolatban, készséggel állunk rendelkezésére a +36-30/906-05-23-as telefonszámon.

A szállítási költség a Vásárlót terheli.

Jogok és kötelezettségek

Ha a Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott áru nem áll rendelkezésére, illetve a megrendelt szolgáltatást nem áll módjában nyújtani, köteles erről a megrendelőt tájékoztatni. A Szolgáltató az árváltozás jogát fenntartja. Az oldalon lévő esetleges hibákért felelősséget nem vállal.
Az ellenérték tartalmazza az Áfát.
A honlapon a termékképek illusztrációk!

A megrendelés módosítása a vásárló által

A megrendelés utólagos módosítására csak írásos formában, e-mailben kerülhet sor.

A termék visszaküldése

A terméket csak eredeti állapotában és bontatlan csomagolásában, hiánytalan mennyiségi, minőségi állapotában vesszük vissza. Amennyiben a rendelés leadása után hibát vett észre (pl.: rossz mennyiséget vagy más terméket rendelt), esetleg mégsem szeretné megrendelni a termékeket, a rendelés teljesítésének megkezdéséig lehetősége van módosítani, illetve törölni a rendelését az ügyfélszolgálati elérhetőségeinken (elektronikus levélben, telefon vagy e-mailben).

A Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítésre kizárólag a megrendelővel történő egyeztetést követően kerülhet sor! Módosítás vagy törlés esetén a szolgáltatás vételárának különbözete (többlete) előre történő kiegyenlítés esetén visszautalásra kerül az összeg küldőjének részére.

A Vásárló jogai és kötelezettségei

A Vásárló kötelessége a rendeléshez szükséges adatok pontos megadása. A vásárlói adatok megadása során szolgáltatott téves adatokért, és az azokból adódó károkért a Szolgáltató semmilyen formában nem vállal felelősséget az ezen adatokból eredő esetleges téves teljesítés esetén.
A Vásárló kötelessége a szolgáltatás fizetési mód szerinti megfizetése. (banki előreutalás, utánvétel) A választott fizetési módtól a Vásárló csak a Szolgáltató előzetes hozzájárulásával térhet el. Amennyiben a megrendelt szolgáltatás vételárát a Vásárló nem tudja megfizetni, akkor a megrendelt szolgáltatás automatikusan törlődik a rendszerből.
A csomagot kézbesítő viszi a megadott címre. A számlát a csomag tartalmazza. Kérjük, a csomagot kézbesítéskor a futár előtt szíveskedjék megvizsgálni, és a csomagon észlelt sérülés esetén kérje jegyzőkönyv felvételét. Sérült csomag esetén utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni! Utólagos tartalomhiányért, esetleg sérülésért felelősséget vállalni nem tudunk! Amennyiben a csomagon külsérelmi nyom nem látható, de a termék a gondos csomagolás ellenére mégis sérült, ezt kérjük, jelezze ügyfélszolgálatunknak.
A Vásárló a szerződéstől 14 munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. A Vásárló az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette, amelyet köteles a Szolgáltató felé írásban, e-mailben közölni. A Szolgáltató köteles a megrendelő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni.
A Vásárló viseli az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket. A Vásárlót ezen felül egyéb költség nem terheli.
A terméket csak eredeti állapotában és csomagolásában, hiánytalan mennyiségi, minőségi állapotában vesszük vissza.  Ha az elállási jog alapján visszaszállított áru nincs kifogástalan, újra eladható állapotban, akkor azt a Szolgáltató nem köteles visszavenni és annak ellenértékét visszautalni.
Az elállási jog gyakorlására vonatkozó 17/1999. Kormányrendelet szövegét letöltheti a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapjáról.

Szavatosság, jótállás

Későbbi minőségi kifogás esetére a számlát és a vetőmag csomagolását, kérjük őrizze meg, mert a rajta lévő számok alapján a gyártó / importőr cégek be tudják azonosítani a vetőmag minőségét! Az esetleges minőségi reklamációkat haladéktalanul továbbítjuk a forgalmazó cégek szakemberei felé. A minőségi reklamáció jogosságának megítélése a gyártók / importőrök feladata, csak közvetítő szerepet tudunk vállalni az ilyen esetekben.

Adatkezelési információk

A vásárlás során a Vásárló által megadott nevet, e-mail címet, felhasználói nevet, szállítási címet a Szolgáltató harmadik félnek nem adja át és bizalmasan kezeli. Az adatok kezelése a Vásárló önkéntes hozzájárulásával történik.

Az AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE által előírt előzetes tájékoztatási kötelezettségünknek eleget téve frissítettük az adatkezelési tájékoztatónkat, amelyet a www.desszertkukorica.hu honlapunkon találhat.

Az alábbi elérhetőségeinken léphet velünk kapcsolatba, munkanapokon 8.00 és 16.00 között:

Telefon: 06-30-927-3477, 06-89-318-463
E-mail: desszertkukorica@gmail.com

Tárhelyszolgáltató adatai

Neve: Fiberhost-Plus Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Székhelye:4028 Debrecen, Zöldfa utca 26. 4.em. 19.
Levelezési címe:4225 Debrecen, Északi sor 126.
E-mail:  info@fiberhost.hu
Telefon: 06-20-530-5481, 06-52-477-144

Elérhetőségek:

Nigicser Győző

8598 Pápa-Tapolcafő, Park u. 20.

Tel.: (06) 89/318-463

Mobil: (06) 30/927-3477


NigicserÁron©1998-2019